جدول تبدیل سختی فولادها

جدول تبدیل سختی فولادها و سایر فلزات به عنوان راهنمایی جهت تبدیل مقادیر سختی در واحدهای راکول، راکول سوپرفیشیال، برینل، ویکرز، لیب، شور ارائه شده است.

جدول تبدیل سختی فولادها

جدول تبدیل سختی به عنوان راهنمایی جهت تبدیل مقادیر سختی در واحدهای مختلف ارائه شده است.

جدول تبدیل سختی فلزات، سختی تقریبی فولاد را در مقیاس های لیب، برینل، ویکرز، راکولA، راکولB، راکولC و سایر مقیاس های سختی سنجی نمایش می دهد. ستون سمت راست جدول، بیانگر استحکام کششی معادل به صورت تقریبی است.

از آنجایی که انواع مختلف آزمون های سختی سنجی، ترکیبات مشابهی از خواص مواد را اندازه گیری نمی کنند، تبدیل از یک مقیاس سختی به مقیاس دیگر یک روند تقریبی است.

در ادامه جدول تبدیل سختی استاندارد ASTM E140, DIN 50150 آورده شده است. هم چنین از این جدول می توانید در دستگاه سختی سنجی به روش راکول، دستگاه سختی سنجی به روش ویکرز و دستگاه سختی سنجی به روش برینل استفاده نمایید.

برای دانلود اپلیکیشن اندروید تبدیل سختی در تلفن همراه/ تبلت خود، کد زیر را اسکن نمایید.

دانلود اپلیکیشن اندروید تبدیل سختی

پیشنهاد ویژه دانلود جدول تبدیل سختی

جدول تبدیل سختی (فولاد و فولاد ریختگی)

جدول تبدیل سختی فولاد
هم چنین بخوانید: