محصولات ما

سختی سنج پرتابل مدل D06

 • سختی سنجی در هر زمان و هر مکان
 • دارای مکانیزم پرتاب اتوماتیک
 • سختی سنج در ۵ جهت با انرژی پرتاب یکسان
 • سنسور بسیار دقیق جهت اندازه گیری سرعت پرتابه
 • دقت بالای سختی سنجی در محیط های دارای پرتو مغناطیسی

سختی سنج یونیورسال مدل UV1

 • عملکرد تمام اتوماتیک و کاربری آسان
 • دارای هد ثابت و سندان متحرک
 • سختی سنجی به ۱۵ روش راکول، راکول سوپرفیشیال و برینل، و ۷ روش ویکرز
 • اعمال نیرو توسط سروسیستم دیجیتال با فیدبک
 • دارای عمق کارگیر ۱۸cm و ارتفاع کارگیر ۲۷cm

سختی سنج یونیورسال مدل UV4

 • عملکرد تمام اتوماتیک و کاربری آسان
 • دارای هد متحرک و سندان ثابت
 • سختی سنجی به ۱۵ روش راکول، راکول سوپرفیشیال و برینل، و ۷ روش ویکرز
 • اعمال نیرو توسط سروسیستم دیجیتال با فیدبک
 • دارای عمق کارگیر ۲۵cm و ارتفاع کارگیر ۵۰cm

سختی سنج یونیورسال مدل UV3

 • عملکرد تمام اتوماتیک و کاربری آسان
 • دارای هد ثابت و سندان متحرک
 • سختی سنجی به ۱۵ روش راکول، راکول سوپرفیشیال و برینل، و ۷ روش ویکرز
 • اعمال نیرو توسط سروسیستم دیجیتال با فیدبک
 • دارای عمق کارگیر ۲۵cm و ارتفاع کارگیر ۶۰cm

میکروهاردنس

 • اعمال نیرو تمام اتوماتیک تمام مراحل
 • اعمال نیرو توسط سروسیستم دیجیتال با فیدبک
 • اندازه گیری قطر اثر توسط نرم افزار
 • قابلیت تشخیص اتوماتیک شیئی ها و ایندنتور
 • نسبت تصویر مانیتور به اندازه واقعی تا ۱۸۰۰ برابر

دستگاه بافت سنج (تکسچر آنالایزر)

 • پیاده سازی آزمون های متنوع به منظور اندازه گیری خواص فیزیکی مواد
 • مورد استفاده در صنایع غذایی، لوازم آرایشی، بهداشتی، تجهیزات پزشکی و …
 • دارای ظرفیت های ۲٫۵، ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۵ و ۵۰ کیلوگرم
 • دریافت اطلاعات توسط نرم افزار با سرعت ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار حین اجرای آزمون

تست کشش یونیورسال ۵۰ کیلو

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۰٫۵kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۱۰۰ کیلو

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۱kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۲۰۰ کیلو

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۲kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۵۰۰ کیلو

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۵kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۱ تن

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۱۰kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۲ تن

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۲۰kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۳ تن

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۳۰kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

دستگاه استحکام سنج نخ

 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • آزمون نخ با حداکثر قطر ۳mm
 • دارای حداکثر کورس حرکت ۱۱۰۰mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۱۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-16mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-20mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۵ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-15mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-20mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۲۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-16mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-22mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۳۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-16mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-25mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۵۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-18mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-32mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۶۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-18mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-35mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۷۵ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-40mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-55mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

دستگاه برش (کاتر متالوگرافی)

 • جلوگیری از لرزش و خرد شدن تیغه برش با کمک یاتاقان و نگهدارنده قوی موتور
 • قابلیت کنترل حرکت موتور و تنظیم سرعت برش
 • گیره نگهدارنده کلمپی قفل شو با قابلیت کارگیری از بالا
 • حداکثر قطر برش ۵۰mm برای قطر دیسک ۲۵۰mm
 • حداکثر قطر برش ۸۰mm برای قطر دیسک ۳۰۰mm

دستگاه مانت گرم دیجیتال

 • جهت قالب گیری نمونه های متالوگرافی و مینرالوژی
 • مجهز به ترمومتر دیجیتالی با دو تایمر برای تعیین زمان های گرم و سرد شدن
 • قابلیت استفاده از تمام امکانات صفحه کلید بر روی صفحه موبایل از طریق WiFi
 • درجه حرارت قابل تنظیم بین ۰ تا ۲۵۰ درجه
 • زمان های گرم و سرد شدن قابل تنظیم بین ۰ تا ۶۰ دقیقه

دستگاه پولیشر متالوگرافی

 • جهت آماده سازی انواع نمونه فلزی و غیر فلزی در متالوگرافی و مینرالوژی
 • مجهز به موتور با توان نیم اسب و سرعت ۱۵۰۰RPM
 • قابلیت پولیش همزمان ۴ نمونه مانت شده به قطر ۳۰mm
 • سرعت حرکت هولدر قابل تنظیم بین ۰ تا ۶۰RPM
 • توانایی نصب هولدر بر روی یکی یا هر دو دیسک دستگاه

نیروسنج دیجیتال

 • قابلیت اندازه گیری نیرو در دو وضعیت فشاری و کششی
 • مودهای نمایش لحظه ای، پیک و پیک اول مقدار اندازه گیری شده
 • برنامه تنظیم حد بالا و پایین جهت انجام تست های go/no go
 • نمایش نیرو به kg، N و lb
 • برنامه ریزی حد بالا و پایین برای اعلام صوتی/بصری (شنیداری/دیداری)

سختی سنج پرتابل مدل D06

 • سختی سنجی در هر زمان و هر مکان
 • دارای مکانیزم پرتاب اتوماتیک
 • سختی سنج در ۵ جهت با انرژی پرتاب یکسان
 • سنسور بسیار دقیق جهت اندازه گیری سرعت پرتابه
 • دقت بالای سختی سنجی در محیط های دارای پرتو مغناطیسی

سختی سنج یونیورسال مدل UV1

 • عملکرد تمام اتوماتیک و کاربری آسان
 • دارای هد ثابت و سندان متحرک
 • سختی سنجی به ۱۵ روش راکول، راکول سوپرفیشیال و برینل، و ۷ روش ویکرز
 • اعمال نیرو توسط سروسیستم دیجیتال با فیدبک
 • دارای عمق کارگیر ۱۸cm و ارتفاع کارگیر ۲۷cm

سختی سنج یونیورسال مدل UV4

 • عملکرد تمام اتوماتیک و کاربری آسان
 • دارای هد متحرک و سندان ثابت
 • سختی سنجی به ۱۵ روش راکول، راکول سوپرفیشیال و برینل، و ۷ روش ویکرز
 • اعمال نیرو توسط سروسیستم دیجیتال با فیدبک
 • دارای عمق کارگیر ۲۵cm و ارتفاع کارگیر ۵۰cm

سختی سنج یونیورسال مدل UV3

 • عملکرد تمام اتوماتیک و کاربری آسان
 • دارای هد ثابت و سندان متحرک
 • سختی سنجی به ۱۵ روش راکول، راکول سوپرفیشیال و برینل، و ۷ روش ویکرز
 • اعمال نیرو توسط سروسیستم دیجیتال با فیدبک
 • دارای عمق کارگیر ۲۵cm و ارتفاع کارگیر ۶۰cm

میکروهاردنس

 • اعمال نیرو تمام اتوماتیک تمام مراحل
 • اعمال نیرو توسط سروسیستم دیجیتال با فیدبک
 • اندازه گیری قطر اثر توسط نرم افزار
 • قابلیت تشخیص اتوماتیک شیئی ها و ایندنتور
 • نسبت تصویر مانیتور به اندازه واقعی تا ۱۸۰۰ برابر

تست کشش یونیورسال ۵۰ کیلو

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۰٫۵kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۱۰۰ کیلو

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۱kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۲۰۰ کیلو

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۲kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۵۰۰ کیلو

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۵kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۱ تن

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۱۰kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۲ تن

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۲۰kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۳ تن

 • آزمون انواع ماده از قبیل فلزات، پلیمرها، لاستیک ها، سیم/کابل، و انواع پیچ
 • دارای ظرفیت ۳۰kN
 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

دستگاه استحکام سنج نخ

 • عملکرد کاملا اتوماتیک و کاربری آسان
 • آزمون نخ با حداکثر قطر ۳mm
 • دارای حداکثر کورس حرکت ۱۱۰۰mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری

تست کشش یونیورسال ۵ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-15mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-20mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۱۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-16mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-20mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۲۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-16mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-22mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۳۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-16mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-25mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۵۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-18mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-32mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۶۰ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-18mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-35mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

تست کشش یونیورسال ۷۵ تن

 • قابلیت انجام آزمون های کشش، فشار و خمش
 • ضخامت قطعه کار تخت ۱mm-40mm و قطر قطعه کار مفتول ۱mm-55mm
 • سرعت نمونه برداری از سنسورهای نیرو و افزایش طول برابر ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار تنش-کرنش و امکان حرکت منوال هد در زمان بیکاری
 • قابلیت نصب لودسل دوم با ظرفیت کمتر

دستگاه برش (کاتر متالوگرافی)

 • جلوگیری از لرزش و خرد شدن تیغه برش با کمک یاتاقان و نگهدارنده قوی موتور
 • قابلیت کنترل حرکت موتور و تنظیم سرعت برش
 • گیره نگهدارنده کلمپی قفل شو با قابلیت کارگیری از بالا
 • حداکثر قطر برش ۵۰mm برای قطر دیسک ۲۵۰mm
 • حداکثر قطر برش ۸۰mm برای قطر دیسک ۳۰۰mm

دستگاه مانت گرم دیجیتال

 • جهت قالب گیری نمونه های متالوگرافی و مینرالوژی
 • مجهز به ترمومتر دیجیتالی با دو تایمر برای تعیین زمان های گرم و سرد شدن
 • قابلیت استفاده از تمام امکانات صفحه کلید بر روی صفحه موبایل از طریق WiFi
 • درجه حرارت قابل تنظیم بین ۰ تا ۲۵۰ درجه
 • زمان های گرم و سرد شدن قابل تنظیم بین ۰ تا ۶۰ دقیقه

دستگاه پولیشر متالوگرافی

 • جهت آماده سازی انواع نمونه فلزی و غیر فلزی در متالوگرافی و مینرالوژی
 • مجهز به موتور با توان نیم اسب و سرعت ۱۵۰۰RPM
 • قابلیت پولیش همزمان ۴ نمونه مانت شده به قطر ۳۰mm
 • سرعت حرکت هولدر قابل تنظیم بین ۰ تا ۶۰RPM
 • توانایی نصب هولدر بر روی یکی یا هر دو دیسک دستگاه

دستگاه بافت سنج (تکسچر آنالایزر)

 • پیاده سازی آزمون های متنوع به منظور اندازه گیری خواص فیزیکی مواد
 • مورد استفاده در صنایع غذایی، لوازم آرایشی، بهداشتی، تجهیزات پزشکی و …
 • دارای ظرفیت های ۲٫۵، ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۵ و ۵۰ کیلوگرم
 • دریافت اطلاعات توسط نرم افزار با سرعت ۱۰۰ نمونه در ثانیه
 • نمایش آنلاین نمودار حین اجرای آزمون

نیروسنج دیجیتال

 • قابلیت اندازه گیری نیرو در دو وضعیت فشاری و کششی
 • مودهای نمایش لحظه ای، پیک و پیک اول مقدار اندازه گیری شده
 • برنامه تنظیم حد بالا و پایین جهت انجام تست های go/no go
 • نمایش نیرو به kg، N و lb
 • برنامه ریزی حد بالا و پایین برای اعلام صوتی/بصری (شنیداری/دیداری)

تعدادی از مشتریان ما