10 شهریور 1399 توسط کوپا

خواص مکانیکی بتن چیست؟

خواص مکانیکی بتن چیست؟ از نظر مکانیکی بتن دارای خواصی است که با پارامترهای مقاومت فشاری بتن، مقاومت کششی بتن، مقاومت خمشی بتن و مقاومت در برابر نیروی برشی مورد بررسی قرار می گیرد.

16 مهر 1398 توسط کوپا

مقاومت سنج نخ

همان طور که برای تولید انواع پارچه ها از انواع نخ استفاده می شود، ضروری است که مقاومت و ازدیاد طول نخ ها از طریق یک سیستم تست مقاومت سنجی (استحکام سنج)، تحت آزمایش قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که برای تکنیک های سریع تولید امروزه مناسب است و عملکرد آن مطابق با الزامات محصول خواهد بود. برای اطمینان از دقت و نتیجه تکرار آزمایشات، ما پیشنهاد می کنیم از سیستم استحکام سنج به طور خاص برای تست دقیق نخ استفاده شود.

4 شهریور 1398 توسط کوپا

سختی سنجی شیشه و سرامیک

جهت سختی سنجی شیشه و سرامیک از سختی سنجی به روش نوپ استفاده می شود. عدد سختی نوپ رفتار شیشه و شیشه سرامیک ها را در برابر تغییر سطحی ناشی از اثرگذاری بر سطح آزمونه با استفاده از یک جسم جامد، مشخص می کند.

25 خرداد 1398 توسط کوپا

تست کشش کاغذ و مقوا

به منظور دستیابی به مقاومت کششی، افزایش طول هنگام گسیختگی و جذب انرژی کششی کاغذ و مقوا استانداردی تدوین شده (ISIRI 8273-2) که بر اساس آن با بکارگیری دستگاهی که نیروی کششی را در سرعت ثابت اعمال می کند، نحوه ی اندازه گیری خواص فیزیکی کاغذ ارائه می گردد.

14 اسفند 1397 توسط کوپا

جدول استاندارد سختی سنجی راکول و راکول سوپرفیشیال

جدول سختی سنجی راکول شامل مقیاس های مختلف راکول است. در روش های سختی سنجی راکول و راکول سوپرفیشیال 5 نوع ایندنتور به کار گرفته می شود. هر ترکیب از این 5نوع ایندنتور و نیروهای اولیه و ثانویه ی به کار گرفته شده، معرف مقیاس راکول مخصوصی است که در مجموع 15 مقیاس راکول و 15 مقیاس راکول سوپرفیشیال را شامل می گردد.

25 دی 1397 توسط کوپا

طراحی کنترل کننده فازی جهت کنترل مکانیزم اعمال نیرو در تجهیزات سختی سنج

در این مقاله یک کنترل کننده فازی (Fuzzy Controller) مناسب جهت کنترل نیرو در تجهیزات سختی سنج طراحی می شود. استفاده از کنترلر فازی با توجه به مشخص نبودن مدل سیستم و وجود عدم قطعیت ها با سرعت پاسخ مناسبی همراه بوده و دقت نیرو اعمالی بسیار مطلوب می باشد.

3 آذر 1397 توسط کوپا

بافت سنج مواد غذایی چیست و چگونه اندازه گیری می شود

بافت سنج مواد غذایی چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟ آزمون بافت به منظور سنجش خواص مکانیکی و فیزیکی مواد خام، ساختار مواد غذایی و کنترل کیفی اولیه و نهایی مواد در رنج گسترده ای از انواع مواد غذایی کاربرد دارد. در آزمون بافت مواد غذایی، آزمون‌های استانداردی از قبیل فشار، کشش و خمش جهت اندازه گیری سختی، شکنندگی، تردی، نرمی، فنریت، چسبندگی و دیگر خواص مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

23 مهر 1397 توسط کوپا

سختی سنجی مهره

سختی سنجی مهره مطابق استاندارد ISO 898-2. شرح روش آزمون و روش های پیاده سازی آزمون های سختی سنجی مهره شامل نیروهای آزمون برای تعیین سختی،سختی تعیین شده روی سطح، سختی تعیین شده روی سطح طولی و الزامات برای مهره های کوئنچ و تمبر شده و تمبر نشده. جدول خواص سختی برای مهره های دندانه درشت و دندانه ریز

6 خرداد 1397 توسط کوپا

تست خمش سرامیک | استحکام خمشی سرامیک | مقاومت خمشی کاشی,موزاییک

تست خمش سرامیک. استحکام خمشی سرامیک. مقاومت خمشی کاشی و موزاییک. آموزش اندازه گیری استحکام خمشی و مدول شکست انواع نمونه های سرامیکی (انواع کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، چینی مظروف، سرامیک مهندسی و سایر قطعات سرامیکی) بر مبنای اندازه گیری استحکام خمشی سه نقطه ای

29 بهمن 1396 توسط کوپا

نمودار تنش کرنش مواد مختلف

نمودار تنش کرنش از آزمون کشش،فشار و خمش بدست می آید. دستگاه تست کشش یونیورسال قادر به انجام آزمون کشش، فشار، خمش و ترسیم نمودار تنش کرنش مواد مختلف است. در آموزش تحلیل کامل نمودار تنش کرنش مواد مختلف، قانون هوک، نمودار تنش کرنش فولاد، شیشه، لاستیک، سیم و ناحیه الاستیک و پلاستیک در مواد نرم و ترد را شرح می دهیم.

17 بهمن 1396 توسط کوپا

تست خمش چیست؟

تست خمش چیست؟ نوعی آزمون خواص مکانیکی مواد جهت سنجش مقاومت قطعه در برابر خم شدگی است و توسط دستگاه تست کشش یونیورسال به دو صورت سه نقطه ای و چهار نقطه ای انجام می شود.

13 دی 1396 توسط کوپا

تست کشش,آموزش تعویض فک دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا

آموزش تصویری تعویض فک دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا: انجام آزمون تست کشش فولاد با سطح مقطع گرد یا تخت، نیازمند استفاده از فک های مخصوص می باشد. به همین دلیل نیاز به تعویض فک در بعضی شرایط خواهد بود. در آموزش تصویری تعویض فک دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا، مرحله به مرحله انجام این کار را آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

5 دی 1396 توسط کوپا

تست کشش سیبک خودرو

در آزمون کشش سیبک خودرو محور سیبک را در راستای عمودی تحت نیروی کششی قرار داده تا از مفصل خود خارج شود. نیرویی که در آن خروج توپی از مفصل اتفاق می افتد تحمل مفصل را تعیین می کند.

26 آذر 1396 توسط کوپا

تست فشار چیست؟

تست فشار، عبارت است از آزمونی که در آن ماده نیروهای مخالفِ هم را تجربه می کند. بدین معنی که به نمونه از دو سمت مقابل، نیروی فشاری وارد می شود یا به عبارت دیگر نمونه فشرده، کوبیده، له، یا مسطح می گردد.

23 آذر 1396 توسط کوپا

تست کشش چیست؟

تست کشش که با عنوان تست تنش نیز شناخته می شود، شاید اساسی ترین نوعِ آزمون مکانیکی مواد است که می توان روی یک ماده انجام داد.

21 آذر 1396 توسط کوپا

چه بلوک سختی باید تهیه کنیم؟

جهت تایید صحت عملکرد دستگاه سختی سنج باید بلوک سنجه ایی داشته باشیم که مقدار سختی آن مورد تایید آزمایشگاه با صلاحیت باشد. به این دلیل بلوک های استانداردی در بازار موجود است که سختی آن نیاز به تست بلوک استاندارد سختی می باشد.

18 آذر 1396 توسط کوپا

سختی سنجی راکول

سختی سنجی راکول یکی از چهار روش متداول برای انجام آزمايش سختی فرورفتگی يا سختی نفوذی است. در این روش سختی سنجی ابزاری وجود دارد که با استفاده از آن می توان سختی را مستقیماً خواند. اساس کار این روش اندازه گیری اختلاف عمق نفوذ در ماده است.