loader image

بایگانی برچسب: دستگاه تست تنسایل

تست کشش کابل و سیم برق

تست کشش کابل و سیم برق

تست کشش کابل و سیم برق تنها به منظور تایید استحکام کششی سیم های آلومینیومی استفاده شده به عنوان هادی در کابل های برق مورد استفاده قرار می گیرد.

تست کشش کابل و سیم برق

تست کشش کابل و سیم برق تنها به منظور تایید استحکام کششی سیم های آلومینیومی استفاده شده به عنوان هادی در کابل های برق مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون فوق اساس ا برای کابل های برق به منظور تعیین استحکام این مواد انجام می شود. کابل های برق اغلب در طول بارگذاری، نصب و ساخت از یک سر منوط به کشیدگی هستند، بنابراین باید به اندازه کافی مستحکم باشند تا بتوانند نیروی کششی را به خوبی تحمل کنند. از این رو اطمینان از اینکه کابل و سیم برق استحکام کششی مناسبی دارند، ضروری است.

تجهیزات مورد نیاز برای تست کشش کابل برق

  • دستگاه تست کشش کابل: ماشینی خودکار، با دو گیره رو در رو، که به درستی طراحی شده اند تا کابل را با نیروی کافی نگه دارند طوری که کابل در طول تست به هیچ وجه سر نخورد. ماشین فوق باید ظرفیت مناسبی برای اعمال تنش مورد نیاز در طول تست داشته باشد.
  • میکرومتری که قادر به اندازه گیری دقیق با اختلاف ۰٫۱ . میلیمتر باشد. این وسیله جهت اندازه گیری قطر نمونه ی کابل مورد استفاده قرار می گیرد.
  • وسیله سنجشی مناسب با حداقل انحراف ۱ میلیمتر جهت اندازه گیری طول نمونه.
  • ترازو با حساسیت ۰٫۱ .گرم به منظور اندازه گیری جرم نمونه.

روش آزمون کشش کابل

در ابتدا نمونه ای از کابل برق به طول کمی بلندتر از طول گیج)طول گیج طولی از نمونه است که تحت آزمون قرار دارد) گرفته می شود. دقت کنید که حداقل طول نمونه ی فوق باید به گونه ای باشد که طولی مازاد در دو طرف نمونه بعد از طول گیج آن داشته باشد، تا با نیروی یکسان بوسیله گیره های دستگاه تست کشش نگه داشته شود. برای این آزمون کشش آماده سازی اولیه نمونه مورد نیاز نیست.

فرایند تست کشش کابل برق

قبل از اجرای آزمون، قطر نمونه بوسیله ی میکرومتر اندازه گیری و ثبت می شود. در مورد کابل های با سطح مقطع خاص، جرم و طول نمونه به ترتیب به وسیله ی ترازو و طول سنج تعیین می گردد. اکنون نمونه ی تستی بوسیله ی گیره ها بین فک ها فیکس و محکم می شود. نیرو به نمونه اعمال شده و به صورت تدریجی و یکنواخت افزایش می یابد. نرخ باز شدن گیره های دستگاه نباید بیشتر از .. ۱میلیمتر در دقیقه باشد. وقتی نمونه ی تستی شکست، آن نیروی شکست توسط دستگاه تست کشش ثبت و سپس استحکام تنشی محاسبه می گردد.

«حتما ببینید»

آموزش تخصصی تست کشش میلگرد + آموزش کار با دستگاه + ویدیو و تصاویر

آموزش تصویری سنجش استحکام کششی میلگرد با بهترین و دقیق ترین دستگاه تست یونیورسال ایرانی به همراه آموزش کامل نکاتی که برای آزمون تست کشش میلگرد صحیح به آن نیاز دارید.

جدول مشاهدات حاصل از تست کشش کابل های برق

محاسبات

مساحت نمونه سطح مقطع دایره ای، عبارت است از ۲/۴) x dπ( به ۲mm که در آن d قطر نمونه است.

مساحت نمونه با سطح مقطع خاص، عبارت است از (۱۰۰۰m / 2.703L) به ۲mm که در آن m جرم نمونه به g و L طول نمونه به mm است.

مساحت سطح مقطع نمونه به میلیمتر مربع / نیروی شکست)حداکثر نیرو( به نیوتن = استحکام کششی

گزارش آزمون کشش کابل برق

محاسبات تست کشش کابل برق

جدیدترین و دقیق ترین مدل دستگاه تست تنسایل را داشته باشید.

بهترین انتخاب دستگاه تست کشش کابل و سیم کوپا است چون دستگاه دستگاه تست کشش کابل و سیم کوپا بسیار پیشرفته اما کاربرپسند طراحی و از دقت و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار می باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره دستگاه تست کشش کابل و سیم کلیک کنید

فروش دستگاه تنسایل

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت دستگاه، مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

همچنین بخوانید

مراجع

  • www.koopaco.com
  • www.electrical4u.com