loader image

بایگانی برچسب: استاندارد ISO 898-2

سختی سنجی مهره

سختی سنجی مهره

سختی سنجی مهره مطابق استاندارد ISO 898-2. شرح روش آزمون و روش های پیاده سازی آزمون های سختی سنجی مهره شامل نیروهای آزمون برای تعیین سختی، سختی تعیین شده روی سطح، سختی تعیین شده روی سطح طولی و الزامات برای مهره های کوئنچ و تمبر شده و تمبر نشده، جدول خواص سختی برای مهره های دندانه درشت و دندانه ریز

سختی سنجی مهره

2.9 آزمون سختی مهره

1.2.9 دامنه کاربرد

این آزمون برای مهره ها با هر اندازه و با هر کلاس ویژگی قابل پیاده سازی است.

2.2.9 روش آزمون

سختی سنجی مهره ها را می توان با استفاده از روش های سختی سنجی ویکرز، برینل و یا راکول بدست آورد. سختی سنجی ویکرز بر طبق استاندارد ISO 6507-1، سختی سنجی برینل بر طبق استاندارد ISO 6506-1 و سختی سنجی راکول بر طبق استاندارد ISO 6508-1 باید انجام شود.

3.2.9 روش های پیاده سازی

 ۱٫۳٫۲٫۹ نیروهای آزمون برای تعیین سختی

سختی سنجی ویکرز باید با حداقل نیروی ۱۰ Kg (98 N) انجام شود.

سختی سنجی برینل باید با نیروی برابر با ۳۰D2 انجام شود.

 ۲٫۳٫۲٫۹ سختی تعیین شده روی سطح

جهت بازرسی‌های روتین، سختی سنجی باید روی سطح بیرینگ (سطوح تماس با قطعه) مهره، پس از برداشتن هرگونه آبکاری یا پوشش‌های دیگر و پس از آماده سازی‌های مناسب مهره انجام شود.

مقدار سختی، متوسط سه سختی که به فاصله ۱۲۰ درجه قرار دارند، خواهد بود.

 ۳٫۳٫۲٫۹ سختی تعیین شده روی سطح طولی

سختی سنجی باید روی سطح طولی در راستای محور مهره انجام شود. قرائت ها باید روی نقاطی با ارتفاع حدودا ۰٫۵mm قرار داشته باشند و تا جای ممکن به قطر نامی اصلی رزوه مهره نزدیک باشد (شکل ۳).

شکل ۳: موقعیت سختی سنجی در حدود نصف ارتفاع مهره(۱ نمایانگر موقعیت سختی سنجی است)

4.2.9 الزامات

 ۱٫۴٫۲٫۹مهره های کوئنچ و تمپر شده

سختی سطحی که مطابق ۹٫۲٫۳٫۲ انداز گیری شده باید الزامات مشخص شده در جدول ۶ را برای مهره های با رزوه درشت و جدول ۷ را برای مهره های با رزوه ریز برآورده کند.

در صورت اختلاف:

الف) برای سختی سطحی مطابق ۹٫۲٫۳٫۲، سختی سنجی ویکرز با نیروی ۹۸N (HV10) باید روش آزمون مرجع بوده و سختی باید الزامات مشخص شده در جدول ۶ یا جدول ۷ را برآورده کند.

ب) برای سختی هسته، سختی سنجی ویکرزِ مطابق با ۹٫۲٫۳٫۲، باید روش آزمون مرجع بوده و سختی باید الزامات مشخص شده در جدول ۶ یا جدول ۷ را برآورده کند.

 ۲٫۴٫۲٫۹مهره های کوئنچ و تمپر نشده

مهره های که که کوئنچ و تمپر نشده اند نباید از الزامات حداکثر سختیِ مطابق با جدول ۶ یا جدول ۷ بیشتر شوند. در صورت اختلاف، تعیین سختی ویکرز مطابق با ۹٫۲٫۳٫۲ باید روش آزمون مرجع باشد.

هنگامیکه سختی سنجی مطابق با ۹٫۲٫۳٫۲ و ۹٫۲٫۳٫۳ صورت گیرد و حداقل الزامات سختی برآورده نشود، این دلیلی برای عدم پذیرش (ردی) نمی تواند باشد، در صورتیکه الزامات پروف لود مطابق با ۹٫۱٫۷ برآورده شود.

جدول ۶: جدول سختی مهره های دنده درشت

جدول ۷: جدول سختی مهره های دنده ریز

جدول سختی مهره های دنده ریز

«جدیدترین و دقیق ترین دستگاه های آزمون خواص مواد را داشته باشید.»

«کوپا بهترین انتخاب برای تجهیز آزمایشگاه است. چون دستگاه های کوپا بسیار پیشرفته اما کاربرپسند، تمام خودکار و مطابق با استانداردهای نوین طراحی و از دقت و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار می باشند.»

«برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره دستگاه بافت سنج کلیک کنید»

دستگاه های سختی سنج

فروش انواع دستگاه تست مواد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره، کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

همچنین بخوانید

منابع

  • استاندارد ISO 898-2