پروب های مخروطی بافت سنج

صفحه اصلی محصولات لوازم بافت سنج پروب های مخروطی بافت سنج
« پروب های مخروطی با افزایش جابجایی در نمونه ها نفوذ می کنند. در بسیاری موارد پروب های مخروطی ترک ها و شکستگی ها را منتشر می کنند. پروب های مخروطی استیل و اکریلیک بین ۳۰ تا ۹۰ درجه موجود است. »
پروب گوی مدل TAPCO1

TAPCO1

زاویه راس                   °۶۰          

قطر                       ۳۰mm

ارتفاع                    ۳۶mm

جنس                     کلیراکریلیک

وزن                        ۱۵g        

پروب گوی مدل TAPCO2

TAPCO2

زاویه راس                   °۴۵          

قطر                       ۳۰mm

ارتفاع                    ۴۰mm

جنس                     کلیراکریلیک

وزن                        ۱۳g

پروب گوی مدل TAPCO3

TAPCO3

زاویه راس                   °۳۰          

قطر                       ۲۴mm

ارتفاع                    ۵۰mm

جنس                     کلیراکریلیک

وزن                        ۸g

پروب گوی مدل TAPCO6

TAPCO6

زاویه راس                   °۴۰          

قطر                       ۲۹mm

ارتفاع                    ۵۰mm

جنس                     کلیراکریلیک

وزن                             

پروب گوی مدل TAPCO7

TAPCO7

زاویه راس                   °۲۰

قطر                       ۱۲mm

ارتفاع                    ۴۵mm

جنس                     کلیراکریلیک

وزن                 

پروب گوی مدل TAPCO8

TAPCO8

زاویه راس                   °۱۵  

قطر                       ۸mm

ارتفاع                    ۴۰mm

جنس                     استیل

وزن                             

پروب گوی مدل TAPCO10

TAPCO10

زاویه راس                   °۹۰  

قطر                       ۳۰mm

ارتفاع                    ۳۰mm

جنس                     کلیراکریلیک

وزن                             

پروب گوی مدل TAPCO11

TAPCO11

زاویه راس                   °۴۵

قطر                       ۱۹mm

ارتفاع                    ۳۴m

جنس                     استیل

وزن                             

پروب گوی مدل TAPCO12

TAPCO12

زاویه راس                   °۴۵ 

قطر                       ۳۰mm

ارتفاع                    ۴۵mm

جنس                     استیل

وزن                             

پروب گوی مدل TAPCO13

TAPCO13

زاویه راس                   °۹۰

قطر                       ۳۰mm

ارتفاع                    ۲۵mm

جنس                     استیل

وزن                             

پروب گوی مدل TAPCO14

TAPCO14

زاویه راس                   °۴۰ 

قطر                       ۲۸mm

ارتفاع                    ۴۸mm

جنس                     استیل

وزن                             

پروب گوی مدل TAPCO15

TAPCO15

زاویه راس                   °۳۰

قطر                       ۲۵mm

ارتفاع                    ۵۵mm

جنس                     استیل

وزن                             

پروب های مخروطی بافت سنج جزو لوازم دستگاه های بافت سنج زیر است:

    

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند تا درباره خرید خود بهترین تصمیم را بگیرید.

محصولات مشابه

محصولات