تست کشش کاغذ و مقوا

به منظور دستیابی به مقاومت کششی، افزایش طول هنگام گسیختگی و جذب انرژی کششی کاغذ و مقوا استانداردی تدوین شده (ISIRI 8273-2) که بر اساس آن با بکارگیری دستگاهی که نیروی کششی را در سرعت ثابت اعمال می کند، نحوه ی اندازه گیری خواص فیزیکی کاغذ ارائه می گردد.

تست کشش کاغذ و مقوا

تست خواص فیزیکی کاغذ شامل آزمون هایی است که به منظور دستیابی به ویژگی هایی همچون

 • مقاومت در برابر پارگی (Tear Tester)

 • مقاومت به تاخوردگی کاغذ (MIT Folding Tester)

 • مقاومت به شقی کاغذ (Stiffness Tester)

 • تعیین میزان مقاومت در برابر فشار عمودی کارتن (Box Compression Tester)

 • مقاومت به سوراخ شدن (PuncherTester)

 • سنجش میزان نرمی دستمال کاغذی (Softness Tester)

 • تعیین زبری کاغذ (SmoothnessTester)

 • روشنایی سنج و تعیین میزان سفیدی و کدورت دستمال کاغذی و کاغذ (Brightness color Meter)

 • تعیین میزان ضخامت (Thickness Tester)

 • اندازه گیری خاکستر باقی مانده در کاغذ و کارتن (Incinerator)

 • تست سقوط آزاد کارتن (Drop Tester)

 • تست خمش سه نقطه ای

 • تنش کاغذ

 • استحکام کششی کاغذ

 • کشیدگی کاغذ

 • جذب انرژی کششی

 • شاخص های کششی

 • شاخص جذب انرژی کششی

 • و ....

اجرا می شوند.

تست کشش کاغذ

به منظور دستیابی به ویژگی هایی همچون مقاومت کششی، افزایش طول هنگام گسیختگی و جذب انرژی کششی کاغذ و مقوا استانداردی تدوین شده (ISIRI 8273-2) که بر اساس آن با بکارگیری دستگاهی که نیروی کششی را در سرعت ثابت اعمال می کند، نحوه ی اندازه گیری ویژگی های فوق ارائه می گردد.

استحکام کششی کاغذ

مطابق این استاندارد، به ماکزیمم نیروی کششی که واحد عرض آزمونه(ISIRI133) قبل از گسیختگی تحت شرایط معین متحمل می شود، استحکام کششی می گویند(استحکام کششی کاغذ).

ازدیاد طول بهنگام گسیختگی

همچنین افزایش طول اندازه گیری شده ی آزمونه در لحظه ی از هم گسیختگی، ازدیاد طول بهنگام گسیختگی نام دارد که بر حسب درصد افزایش طول نسبت به طول اولیه ی آزمونه بیان می شود.

جذب انرژی کششی کاغذ و مقوا

انرژی جذب شده در واحد سطح آزمونه (طول xعرض آزمونه ی کاغذ/مقوا) وقتی تا حد گسیختگی کشیده می شود، به عنوان جذب انرژی کششی معرفی می گردد.

حتما بخوانید

آموزش تخصصی تست خمش سه نقطه ای + آموزش کار با دستگاه + ویدیو و تصاویر

آموزش تصویری سنجش استحکام خمشی تسمه با بهترین و دقیق ترین دستگاه تست یونیورسال ایرانی به همراه آموزش کامل نکاتی که برای آزمون خمش سه نقطه ای صحیح به آن نیاز دارید.

به منظور اندازه گیری مقاومت به کشش کاغذ/مقوا از دستگاهی استفاده می شود که جهت آزمون کشش نمونه ی کاغذ/مقوا با سرعتی ثابت و انرژی کششی طراحی شده، و ممکن است دارای ثابت الکترونیکی باشد که درصد ازدیاد طول آزمونه را در لحظه ی از هم گسیختگی نشان دهد.

جهت انجام تست کشش، مطابق استاندارد isiri 133 آزمونه ها از نمونه های کاغذ/مقوا تهیه شده و مطابق استاندارد isiri 106 تحت شرایط معین قرار می گیرند.

آزمونه باید با فاصله ی بیشتر از 15mm از لبه ی رول یا ورق کاغذ طوری انتخاب گردد که چین و چروک، ترک یا نقص ظاهری و اثر آب بر آن وجود نداشته باشد، یا اگر خیسی کاغذ اجتناب ناپذیر بود، در گزارش آزمون ذکر شود. لازم به ذکر است که جهت تست ورق های دست ساز آزمایشگاهی آزمونه ها می توانند از هر قسمتی از کاغذ تهیه شوند و لزومی به حفظ فاصله ی 15mm از لبه ی ورق یا رول کاغذ وجود ندارد.

آزمونه ها می بایست بصورت مجزا به نحوی بریده شوند که لبه های آزمونه در کل طول آزمونه صاف و موازی هم با تلرانس ±0.1mm باشد. تعداد آزمونه های مورد نیاز جهت انجام تست باید حداقل 10عدد در جهت طولی کاغذ(جهتی از کاغذ که هم جهت با حرکت لایه تر بر ماشین کاغذسازی باشد) و 10عدد در جهت عرضی کاغذ(عمود بر جهت طولی کاغذ) باشد.

آزمونه باید دارای عرض 15mm با تلرانس ±0.1mm باشد(در کاغذهایی همچون تیشو، می توان از آزمونه با پهنای 25±0.1mm یا 50±0.1mm استفاده کرد که در این صورت می بایست در گزارش آزمون به آن اشاره گردد.

همچنین باید توجه شود که نتایج حاصل از تست این آزمونه ها با نتایج حاصل از آزمونه های استاندارد مقایسه نشود.) طول آزمونه ها باید به اندازه ای باشد که هنگام قرار دادن قسمت موثر آزمونه دستکاری نشود(برای محصولاتی همچون کاغذ توالت که طول آزمونه کمتر از 180mm است می بایست آزمونه را از بلندترین طول محصول تهیه نموده و در گزارش آزمون به آن اشاره کرد.)

شکل زیر شمایی از نحوه ی قرار گرفتن محور گیره ها و آزمونه را نشان می دهد.

تست کشش کاغذ

جهت انجام تست کشش کاغذ، در حالیکه آزمونه مشروط و دستگاه صفر شده است، گیره های دستگاه را متناسب با طول آزمون تنظیم نموده و آزمونه را بین گیره ها به صورتی محکم کنید که ناحیه ی قرار گرفته میان گیره ها با دست در تماس نباشد. همچنین آزمونه بین گیره ها در یک ردیف قرار گیرد و هیچ فشار محسوسی متحمل نشود. پس از نصب آزمونه بین گیره دستگاه، آزمون را شروع و تا پاره شدن آزمونه ادامه دهید. آزمون کشش را برای دستیابی به 10نتیجه ی مورد پذیرش در جهت طولی کاغذ و نیز 10نتیجه ی مورد پذیرش در جهت عرضی کاغذ اجرا نموده و نتایج حاصل از هر دو جهت فوق را بصورت جداگانه محاسبه نمایید. نتایج حاصل از 10تست قابل قبول آزمونه با جهت طولی و 10تست قابل قبول آزمونه در جهت عرضی را ثبت نمایید. چنانچه بیشتر از 20% آزمونه ها از 10میلیمتری خط تماس با گیره پاره شوند، می بایست دستگاه تست کشش کاغذ طبق بند 5-1 و 9-1 استاندارد isiri 8273-2 مورد بازرسی قرار گیرد تا در صورت وجود مشکل در دستگاه رفع عیب شود و در غیراینصورت نتایج مورد پذیرش قرار گیرد.

مقاومت کششی کاغذ

مقاومت کششی کاغذ از فرمول زیر بدست می آید:

مقاومت کششی کاغذ

مدول الاستیسیته کاغذ

مدول الاستیسیته کاغذ از فرمول زیر محاسبه می گردد:

مدول الاستیسیته کاغذ

گزارش تست کشش کاغذ

در تنظیم گزارش آزمون می بایست نمونه ی مورد آزمون به صورت دقیق معرفی شده و پارامترهایی همچون مکان و زمان انجام آزمون، نحوه ی مشروط سازی نمونه، پهنای آزمونه(در صورتیکه 15±0.1mm نباشد)، طول آزمونه(در صورتیکه 180±0.1mm نباشد)، سرعت ازدیاد طول حین تست(در صورتیکه 20±5mm/min نباشد)، تعداد آزمونه ها، تعداد نتایج قابل قبول، تعداد آزمون ها که گسیختگی در فاصله ≧ 10mm گیره ها اتفاق افتاده باشد، میانگین مقاومت کششی در جهات MD و CD، قید گردد.

حتما ببینید

آموزش تخصصی تست کشش میلگرد + آموزش کار با دستگاه + ویدیو و تصاویر

آموزش تصویری سنجش استحکام کششی میلگرد با بهترین و دقیق ترین دستگاه تست یونیورسال ایرانی به همراه آموزش کامل نکاتی که برای آزمون تست کشش میلگرد صحیح به آن نیاز دارید.

دستگاه تست کشش کاغذ

بهترین انتخاب دستگاه تست کشش کاغذ کوپا است چون دستگاه تست کشش کاغذ کوپا بسیار پیشرفته اما کاربرپسند، تمام خودکار و مطابق با استانداردهای نوین طراحی و از دقت و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار می باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره دستگاه تست کشش کاغذ کلیک نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

هم چنین بخوانید:

منابع

 • استاندارد ملی ایران ISIRI8273-2 ، ISIRI133