تست بلوک (گیج بلوک) استاندارد سختی

صفحه اصلی محصولات گیج بلوک سختی تست بلوک(گیج بلوک) استاندارد سختی
« تست بلوک های سختی راکول و راکول سوپرفیشیال، تست بلوک های سختی ویکرز، تست بلوک های سختی برینل، تست بلوک های سختی میکرو ویکرز و تست بلوک های سختی لیب »

انواع تست بلوک های سختی سنجی

راکول، راکول سوپر فیشیال، برینل، ویکرز، میکرو ویکرز و لیب

تست بلوک های سختی سنجی لیب

مورد استفاده در سختی سنج های پرتابل لیب

تست بلوک های سختی سنجی راکول، راکول سوپر فیشیال، ویکرز و برینل

مورد استفاده در سختی سنج های یونیورسال

تست بلوک های سختی سنجی میکرو ویکرز

مورد استفاده در سختی سنج های میکرو هاردنس

بلوک استاندارد سختی سنجی
تست بلوک های برینل
200-240HB 2.5/187.5
250-260HB 2.5/187.5
290-370HB 2.5/187.5
400-450HB 2.5/187.5
تست بلوک های راکول
15-20HRC
20-30HRC
30-40HRC
40-45HRC
58-62HRC
95-105HRC
تست بلوک های ویکرز
220-240HV10
250-270HV10
280-315HV10
330-390HV10
400-460HV10
470-550HV10
550-700HV10

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند تا درباره خرید خود بهترین تصمیم را بگیرید.

محصولات