تست بلوک (گیج بلوک) استاندارد سختی

صفحه اصلی محصولات گیج بلوک سختی تست بلوک(گیج بلوک) استاندارد سختی
« تست بلوک های سختی راکول و راکول سوپرفیشیال، تست بلوک های سختی ویکرز، تست بلوک های سختی برینل، تست بلوک های سختی میکرو ویکرز و تست بلوک های سختی لیب »

انواع تست بلوک های سختی سنجی

راکول، راکول سوپر فیشیال، برینل، ویکرز، میکرو ویکرز و لیب

تست بلوک های سختی سنجی لیب

مورد استفاده در سختی سنج های پرتابل لیب

تست بلوک های سختی سنجی راکول، راکول سوپر فیشیال، ویکرز و برینل

مورد استفاده در سختی سنج های یونیورسال

تست بلوک های سختی سنجی میکرو ویکرز

مورد استفاده در سختی سنج های میکرو هاردنس

تست بلوک های برینل
200-240HB 2.5/187.5
250-260HB 2.5/187.5
290-370HB 2.5/187.5
400-450HB 2.5/187.5
تست بلوک های راکول
15-20HRC
20-30HRC
30-40HRC
40-45HRC
58-62HRC
95-105HRC
تست بلوک های ویکرز
220-240HV10
250-270HV10
280-315HV10
330-390HV10
400-460HV10
470-550HV10
550-700HV10

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند تا درباره خرید خود بهترین تصمیم را بگیرید.

محصولات