آزمون فلزات

در سراسر جهان فلزات از مهمترین مصالح ساخت بوده و خواهند بود. درصد زیادی از مواد فولادی می توانند چندین بار بازیافت شوند و از این جهت پایدار هستند. فهم ویژگی های مواد فلزی برای مهندسان طراح و کسانی که از آن ها استفاده می‌کنند، ضروری است. ویژگی های مواد از آزمون مواد مکانیکی – تکنولوژیکی، که توسط آن ها دستگاه آزمون، مواد را تا شکست بارگذاری می‌کند، بدست می‌آید. دستگاه‌های آزمون کوپا، بر اساس روش های آزمون استاندارد شده بین‌المللی، نتایج تکرارپذیر و قابل اطمینان را تضمین می‌کنند.

آزمون فلزات

آزمون‌های استاندارد مواد توسط دستگاه‌های کوپا، در تمام حوزه‌های صنعت فلزات

  • راه‌اندازی استاندارد دستگاه آزمون

  • نرم‌افزار آزمون مطابق با استانداردها

  • عملکرد ساده به دلیل استاندارد و تنظیمات پیش فرض

  • نامگذاری نتایج آزمون سازگار با استاندارد

  • ارائه نتایج و گزارش آزمون سازگار با استاندارد

استاندارد، الزامات عمومی برای روش های آزمون بکار رفته در تعیین ویژگی‌های مواد را تعیین می‌کند. دستگاه‌های آزمون مواد کوپا برای انجام این الزامات و مطابق با مشخصات مشتری تجهیز شده‌اند. جهت تحقق این الزامات، نرم‌افزار آزمون از برنامه‌های آزمون که روش آزمون و پیش فرض‌ها را مشخص می‌کند، استفاده نموده، و یا مقادیر پارامترهای متغیر را از اپراتور درخواست می‌کند.

آزمون نمونه‌های تخت

نمونه‌های تخت، قطعات کامل یا نیم‌ساخته با نسبت عرض به ضخامت بالا هستند (عرضشان بسیار بیشتر از ضخامتشان است).

آزمون صفحات (پلیت) سنگین

در وحله نخست این مواد در صنعت ساخت، برای پل‌های بزرگ، در ساخت سازه‌ها و کشتی های مقیاس بزرگ، برای سکوهای حفاری دریایی و در توربین‌های بادی، و برای تجهیزات سنگین مانند جرثقیل و بیل مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این، به عنوان محصولات نیم‌ساخته در لوله‌های بزرگ که گاز و نفت را در مسافت های طولانی منتقل می کنند، بکار می‌روند.