دریافت گواهینامه ISO 9001:2008

شرکت کوپا پژوهش موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از TUV InterCert آلمان گردید.

دریافت گواهینامه ISO 9001:2008

ارتقاء سطح خدمات، بهبود و افزایش بهره‌ وری، نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و فرآیندها و در نتیجه آن افزایش رضایت مشتری از جمله دغدغه‌های مدیران شرکت کوپا پژوهش، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده های تجهیزات تست مواد، در طول سال های اخیر بوده است. در این راستا و با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی جهت شناسایی و تعیین راهکارهایی متناسب با فعالیت های شرکت، استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دستور کار شرکت قرار گرفت. طراحی و استقرار این سیستم در شرکت با سازماندهی گروه های ‌کاری و با مشارکت مدیران و کارکنان شرکت آغاز و منجر به اخذ گواهینامه  ISO9001:2008 از موسسه TUV InterCert آلمان گردید.