تست کشش میلگرد, آزمون کشش میلگرد با دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا

تست کشش میلگرد یکی از انواع تست کشش مواد است که به منظور تعیین استحکام کششی میلگرد صورت می پذیرد.

تست کشش میلگرد, آزمون کشش میلگرد با دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا

تست کشش میلگرد یکی از انواع تست کشش مواد است که به منظور تعیین استحکام کششی میلگرد صورت می پذیرد. با دانستن استحکام کششی میلگرد و میزان استقامت آن در برابر تنش وارده، می توان از بروز خرابی های احتمالی سازه ها جلوگیری کرد.

دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا، علاوه بر انجام آزمون کشش نمونه های تخت و مفتول ها، دارای قابلیت انجام آزمون کشش بر میلگرد نیز می باشد.

انجام آزمون کشش میلگرد به صورت مرحله به مرحله در ذیل تشریح شده است:

راه اندازی دستگاه تست کشش یونیورسال

1-1- کابل برق ورودی دستگاه را به پریز ارت دار متصل نمایید.

1-2- دکمه ی امرجنسی استاپ دستگاه را در حالت باز قرار داده و سپس با فشردن کلید پاور دستگاه را روشن نمایید.

راه اندازی دستگاه تست کشش یونیورسال

1-3- فشار باد گیره های دستگاه را کنترل نمایید. (بین bar 6-8 باشد)

فشار باد گیره های دستگاه تست کشش یونیورسال

1-4- مطابق دستورالعمل تعویض فک های تست کشش یونیورسال کوپا، فک های vشکل مناسب را در گیره جاگذاری نمایید.

نصب قطعه کار میلگرد روی دستگاه تست کشش

2-1- قبل از نصب قطعه کار، آن را نشانه گذاری کنید. (دقت کنید فاصله ی میان نشانه ها بایستی 5برابر قطر قطعه باشد. به عنوان مثال: اگر قطر میله گرد 25 باشد، فاصله ی دو نشانه 125 خواهد بود)

نشانه گذاری نمونه تست کشش

2-2- پس از نشانه گذاری نمونه، به کمک کولیس فاصله ی بین دو نشانه(L0) را اندازه گیری کرده و ثبت نمایید.

نشانه گذاری میلگرد تست کشش

2-3- درب محافظ دستگاه را باز نمایید.

2-4- به کمک شیر پنوماتیک قطعه را طوری به گیره پایین ببندید که بیش از 3/2فک با قطعه درگیر شده باشد.

آموزش آزمون کشش میلگرد

2-5- با استفاده از دکمه ی "DOWN" دستگاه، گیره بالا را به اندازه ای پایین بیاورید که پس از بسته شدن به گیره، بیش از 3/2فک با قطعه درگیر شده باشد.

2-6- به کمک شیر پنوماتیک، گیره بالا را ببندید.

دستگاه کشش میلگرد

2-7- پس از نصب قطعه ی کار، درب محافظ دستگاه را ببندید.

انجام آزمون کشش میلگرد

3-1- در نرم افزار نگاره (نرم افزار ویژه دستگاه های تست کشش یونیورسال کوپا) گزینه ی "تست جدید" را انتخاب نمایید.

3-2- در سمت چپ نرم افزار ، واحد نیرو و جابجایی را انتخاب نمایید.

3-3- در سمت راست پنجره ی فوق مشخصات سازمان و نمونه ی مورد آزمون را وارد نمایید.

جهت شروع آزمون، دکمه ی استارت نرم افزار را انتخاب و منتظر بمانید تست پایان یابد.(همزمان با انجام تست، نمودار تنش-کرنش به صورت لحظه ای توسط نرم افزار رسم می گردد)

نرم افزار دستگاه کشش میلگرد

3-5- پس از پایان تست، زمانیکه قطعه پاره می شود، دستگاه متوقف می گردد. در این زمان مقدار نقاط بحرانی نمودار را در بالای نرم افزار می توانید مشاهده کنید.

نرم افزار دستگاه کشش میلگرد

درصد ازدیاد طول میلگرد

محاسبه اتوماتیک درصد ازدیاد طول میلگرد

نرم افزار به صورت هوشمند، درصد افزایش طول قطعه کار را محاسبه و در گزارش آزمون نمایش می دهد.

محاسبه دستی درصد ازدیاد طول میلگرد

جهت محاسبه دستی درصد افزایش طول به ترتیب زیر عمل نمایید:

4-1- پس از اتمام فرایند تست، قطعه کار را از گیره بالا و پایین باز نمایید.

4-2- دو بخش از هم گسیخته ی قطعه ی تحت تست را طوری به هم بچسبانید که نشانه ها در یک راستا قرار گیرند.

محاسبه دستی درصد ازدیاد طول میلگرد

4-3- فاصله ی بین نشانه ها(L) را اندازه گیری و ثبت نمایید.

محاسبه دستی درصد ازدیاد طول میلگرد

4-5- با استفاده از فرمول ԑ=((L-L0)/L0)*100درصد ازدیاد طول قطعه را محاسبه نمایید.

محاسبه دستی درصد ازدیاد طول میلگرد

گزارش کار آزمون کشش میلگرد

5-1- جهت مشاهده ی گزارش آزمون، دکمه ی "print preview" نرم افزار نگاره را انتخاب نمایید.

5-2- با انتخاب دکمه ی "پرینتر" ، می توانید از گزارش آزمون خروجی بگیرید.

گزارش کار آزمون کشش میلگرد

جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک نمایید.

دستگاه تست کشش یونیورسال میلگرد

هم چنین بخوانید:

ویدیو آموزش تست کشش میلگرد