بازدید رئیس و کارشناسان مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۲۲ بهمن ساری از کوپا

آقای مهندس علیزاده رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۲۲ بهمن ساری به اتفاق کارشناسان در راستای همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی از کوپا بازدید کردند.

بازدید رئیس و کارشناسان مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۲۲ بهمن ساری از کوپا

مهندس علیزاده رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۲۲ بهمن ساری به همراه کارشناسان از شرکت کوپا پژوهش بازدید کردند.

این بازدید با هدف برقراری ارتباط بین دو طرف و استفاده از ظرفیت‌های موجود مابین آموزش مهارت و بازار کار بوده است

بازدید رئیس و کارشناسان مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۲۲ بهمن ساری از کوپا

در حاشیه بازدید و بر اساس مذاکرات انجام یافته با مدیریت شرکت مقرر شد همکاری های دوجانبه در زمینه آموزش، پژوهش و تامین نیروی کار ماهر، ارتقاء مهارت شاغلین، مشارکت در برگزاری اردوهای تخصصی مسابقات مهارت، تامین تجهیزات و بهره‌گیری کارشناسان دو طرف از امکانات و منابع موجود صورت گیرد و بعد از بررسی‌های لازم منجر به عقد تفاهم نامه همکاری های مشترک گردد.