تست کشش,آموزش تعویض فک دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا

آموزش تصویری تعویض فک دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا: انجام آزمون تست کشش فولاد با سطح مقطع گرد یا تخت، نیازمند استفاده از فک های مخصوص می باشد. به همین دلیل نیاز به تعویض فک در بعضی شرایط خواهد بود. در آموزش تصویری تعویض فک دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا، مرحله به مرحله انجام این کار را آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

تست کشش,آموزش تعویض فک دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا

انجام آزمون تست کشش فولاد با سطح مقطع گرد یا تخت، نیازمند استفاده از فک های مخصوص می باشد. بدین منظور دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا، مجهز به فک های تخت و Vشکل بوده که به ترتیب جهت انجام آزمون کشش بر نمونه های با سطح مقطع تخت و گرد، مورد استفاده قرار می گیرد. مطلب ذیل نحوه ی صحیح تعویض فک های دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا را مرحله به مرحله ارائه می دهد.

فک های Vشکل، مناسب نمونه های با سطح مقطع گرد

فک V شکل برای نمونه با سطح مقطع گرد دستگاه تست کشش

فک های تخت، مناسب نمونه های با سطح مقطع تخت

فک تخت نمونه سطح مقطع تخت دستگاه تست کشش

1- باز کردن فک های دستگاه

1-1- به کمک شیر پنوماتیک فک ها را از هم باز نمایید

تست کشش تست کشش

1-2- پیچ های نگهدارنده فک جلو را باز کرده و نگهدارنده فک را از گیره جدا نمایید.

تست کشش تست کشش

1-3- فنر های جلو و پشت را از پین فنر فک جدا کنید

تست کشش تست کشش

1-4- فک ها را به کمک پین فنر به هم نزدیک نموده و آن ها را بیرون بکشید.

تست کشش تست کشش

2- نصب فک ها

2-1- سطح صفحات لغزنده را تمیز نمایید.

تست کشش

2-2- سطح سنگ خورده ی فک را تمیز کرده و آن را بطور کامل گریس کاری نمایید.

تست کشش تست کشش

2-3- فک ها را طوری داخل گیره قرار دهید که شیار فک منطبق بر زائده ی نگهدارنده فک پشت باشد.

تست کشش

٭ توجه کنید که فک ها دقیقاً میان راهنمای فک جلو و پشت قرار گرفته و به صفحه ی لغزنده بچسبد.

تست کشش

2-4- فنرهای پشت و جلوی گیره را به پین فنر متصل نمایید.

2-5- نگهدارنده فک جلو را در محل خود قرار داده و پیچ های نگهدارنده فک را ببندید(دقت کنید که زائده ی نگهدارنده فک جلو منطبق بر شیار فک باشد).

تست کشش تست کشش

3- تست صحت عملکرد

3-1- به کمک شیر پنوماتیک 3-2 بار فک ها را باز و بست نمایید تا از صحت عملکرد فک ها اطمینان حاصل شود.

تست کشش تست کشش

جهت تعویض فک های گیره ی بالا نیز عملیات فوق تکرار می گردد.

جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک نمایید.

دستگاه تست کشش یونیورسال

هم چنین بخوانید:

ویدیو آموزش تعویض فک دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا